Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Legenda o svatém Václavu a jeho krutém bratru Boleslavovi (Nohavica Jaromír)

Ami C G C 1. Sto dvacet párů volů jede do Němec, Dmi Ami Dmi Ami E kyrilijé, kyrilijá, Ami C G C hřivny stříbra k tomu - co za divná věc? Dmi Ami E Ami Kyrilijé, kyrilijá. 2. Václav, český kníže, k nebi zdvíhá dlaň, kyrilijé, kyrilijá, ve znamení kříže Němcům platí daň, kyrilijé, kyrilijá. C G C R: [: Sláva ti, sláva ti, vévodo náš, Ami E Ami buď pozdraven ty, kdo v péči nás máš. :] 3. Je německá říše mocnější než meč, kyrilijé, kyrilijá, Václave, buď tiše, modli se a kleč, kyrilijé, kyrilijá. 4. Poslušnou svou hlavu sehni k ramenům, kyrilijé, kyrilijá, nevěř Boleslavu, bratru krutému, kyrilijé, kyrilijá. R: 5. Na svatého Kosmy, v září to bylo, kyrilijé, kyrilijá, v den dvacátý osmý slunce svítilo, kyrilijé, kyrilijá. 6. Václav bratrem pozván na hostinu jest, kyrilijé, kyrilijá, chystá se věc hrozná, krve bude téct, kyrilijé, kyrilijá. R: 7. Hodovali, pili, Boleslav měl řeč, kyrilijé, kyrilijá, Václave můj milý, pozdvihni náš meč, kyrilijé, kyrilijá. 8. Na německou zemi táhni v čele vojsk, kyrilijé, kyrilijá, Václav sedí tiše, neláká ho boj, kyrilijé, kyrilijá. R: 9. Už se nebe bělá, Václav na mši jde, kyrilijé, kyrilijá, u vrat do kostela vidí tváře zlé, kyrilijé, kyrilijá. 10. Už Václava bodli, už se rodí báj, kyrilijé, kyrilijá, kněz Chrastěj se modlí: Sankti, Venceslaj, kyrilijé, kyrilijá. R: 11. Boleslav je králem v knížectví českém, kyrilijé, kyrilijá, v čele vojska táhne na německou zem, kyrilijé, kyrilijá. 12. Čtrnáct let s císařem německým, čtrnáct let se bil, kyrilijé, kyrilijá, po letech čtrnácti meč svůj zahodil, kyrilijé, kyrilijá. R: 13. = 1. 14. Boleslav, ach, kníže, k nebi zdvíhá dlaň, kyrilijé, kyrilijá, ve znamení kříže Němcům platí daň, kyrilijé, kyrilijá. R: 15. Teče voda v Labi podél kostela, kyrilijé, kyrilijá, bratr bratra zabil jak Kain Ábela, kyrilijé, kyrilijá. 16. Kdo z těch dvou je v nebi, a kdo v pekle je, kyrilijé, kyrilijá, ... tehdy nebyl a nic se neděje, kyrilijé, kyrilijá.