Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Chtíc aby spal (kemik)

Chtíc,aby spal,tak zpí-va-la, sy-náč-ko-vi matka,jež po-no-co-va-la,mi-láč-ko-vi: Spi,ne- bes dí-tě mi-lost-né, Pán jsi a Bůh pře-je ti v lás-ce ce-lý ráj, po-zemský luh. 2.Dřímej,to matky žádost je, 3. Ó lile, ó fialko, holubičko, ó růže má, v tobě se duše raduje, dřímej, má sladká útěcho, ó, perličko! zahrádko má! Nebesa chválu pějí tvou, Labuti má a loutno má, slávu a čest, slavíčku můj, velebí tebe každý tvor, dřímej, má harfo líbezná tisíce hvězd. synáčku můj! 4.Miláčku, spi a zmlkněte, 5.Sestoupil v pravdě boží syn andělové, na naši zem, před Bohem se mnou klekněte, přinesl spásu, pokoj svůj národové! národům všem.