Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Chci královnou se stát (muzikály)

z muzikálu Kleopatra Ó, božská Isis, já tě chválím. Tvá Kleopatra ptá se, má-li žít věčně věků v ústraní, i když vládci nezvaní jak supi kolem trůnu krouží. Jak mohu čelit já těm choutkám? Vždyť´ v té hře o moc jsem jak loutka jen, umlčena exilem, vězím míle za Nilem, jen ty víš, po čem dávno toužím. Chci královnou se stát a zem svou k slunci vést. Ty, Isis, jedenkrát snad spolu s trůnem dáš mi záři hvězd. Chci Egypt pozvednout a vyrvat z římských pout. Své zemi úrodné, snad jednou svobodné chci vrátit majestát a královnou se stát. Vlast za otcovy hříchy pyká a kdo má roli následníka hrát, to mi vrásky nedělá, jsem už téměř dospělá, a tak můj vnitřní hlas mi říká: Chci královnou se stát a zem svou k slunci vést, ty, Isis, jedenkrát snad spolu s trůnem dáš mi záři hvězd. A hold mi vzdá i Řím, já vstoupím před senát, snad bozi všemocní moji moc tak umocní, chci královnou se stát, chci královnou se stát.