Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Nespravedlivý bůh (muzikály)

Dracula:Bože, jestli vůbec někdy byls, pohleď, jaký zločin způsobils! Diadém leží tam... Výkvět tvorstva vyrvals ze svých brázd, tupé ovce dál se můžou pást a to já odmítám! Hej, ty tam, v říši hvězd, nespravedlivý jsi! Vzácný kmen přestal kvést. Kdo jej z mrtvých vzkřísí? Řekni jen, zač ten trest ti dva zaslouží si? Zač? Bezvládná leží, hleď, láska má i víra, její tep, její pleť pro mě neumírá, žiju s ní, ač mi teď prvně hrdlo svírá pláč. ... Adriano, Adriano! Náš sen bez hrází kam jen odchází? Adriano! ... Padla jsi bezbranná jak list, co opadal. Až dotkneš se těch bran, až dojdeš za ten val, mou zpověď dones tam, zvěst o tom, že tvůj pán, plný ran padl sám, když neměl proč žít dál. Mniši:Buď navždy proklet, Draculo! Kněz:S životem skončit, nebudeš moci, ani svou vlastní rukou. Mniši:Buď navždy proklet Draculo!