Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Právě teď je chválit Pána čas (křesťanské)

D G D 1. Právě teď je chválit Pána čas, G A být svatyní jeho svatého Ducha. G D G D Svou důvěru slož u něj a chválu Bohu vzdej, G Emi C A sláva Páně toto místo naplní. D G A D G A R: Pána chval, Pána chval, Pána chval, Pána chval. D G D 2. On přebývá ve chválách svého lidu, G A má rád, když jeho jméno vzýváme, G D G D svou důvěru slož u něj a začni chválit jej, G Emi C sláva Páně toto místo naplní. R: A D ... tak Pána svého chval.