Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Dobrý pastýř (křesťanské)

G D C G R: Co svět nemůže dát, dává Ježíš. G D C D Co svět nemůže dát, je žít s nadějí. G D C G K ovcím ztracených stád vchází Ježíš. G D C G K ovcím ztracených stád lásku přináší. G D 1. Já dobrého pastýře znám, C D G on vodí ovce své k pramenům spásy D C D G a ve víře sám dává napít vody živé. 2. V dobrém pastýři naději mám, jak zbloudím temnotou, zanechá stáda a raději sám půjde hledat tu ztracenou. 3. Ztracenou bere do náruče, s láskou objímá, dobrý pastýř ovce své jménem zavolá.