Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Duchem svatým provázíš, Pane (křesťanské)

Dmi Gmi Dmi Gmi Dmi R: Duchem svatým provázíš Pane z věku do věku církev svou, B C Dmi B C Dmi králové střídají krále, ale Tvoje slova nepominou, B C Dmi B C Dmi A Gmi Dmi králové střídají krále, ale Tvoje slova nepominou. Gmi Dmi Gmi Dmi 1. Slova Tvá o pokání vnukne nám Duch svatý Gmi Dmi C Dmi a jitřenka zazáří do temnoty. 2. Slova Tvá o lásce ... 3. Slova Tvá o spáse ... 4. Ze dvorů mocnářů, kde slávu střídá pád, polnice volá nás do Božích řad.