Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Tveskægs Hævn (Vanir)

Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor store drot Herre over høje nord Nordens kongers skæbne Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor høje drot Herre over nordens sø Når du bli'r Englands skæbne Høje drot fra Daneland, nordens overherre Din hær overvinder alt og kæmper til din ære Ved Tveskægs banner samles vi, vikinger af nord På togt vi drager for danegæld, at vinde engelsk jord Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor store drot Herre over høje nord Nordens kongers skæbne Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor høje drot Herre over nordens sø Når du bli'r Englands skæbne Din søster Gunhild de har dræbt, nu bringer du dødens bud Danegæld og mandebod, betales skal som hævn Vor økser møder fjendens kød, de drukner i blod og galde Deres skrig i en blodrus driver os, deres mænd og sønner vil falde Vi slukker hævnens tørst, brat ved æggen fra vort sværd Vort kampråb runger højt, når Englands konge falder Vort banner flagrer stolt ved hver en kamp vi sejrer Tveskæg kongedræberen, vor brave danske konge Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor store drot Herre over høje nord Nordens kongers skæbne Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor høje drot Herre over nordens sø Når du bli'r Englands skæbne Ved svold du knuser slange snu og generobrer Norge Herre over nordens sø, Tveskæg du nordens drot Og Londons bro den falder ned, de brænder den af frygt Når de ser Svend Tveskægs hær stå klar ved Themsens bred Vi slukker hævnens tørst, brat ved æggen fra vort sværd Vort kampråb runger højt, når Englands konge falder Vort banner flagrer stolt ved hver en kamp vi sejrer Tveskæg kongedræberen, vor brave danske konge Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor store drot Herre over høje nord Nordens kongers skæbne Hil Harald Blåtands søn Tveskæg vor høje drot Herre over nordens sø Når du bli'r Englands skæbne