Valí se kameny

Pedro

  Bmi7      Fmi
1. Valí se kameny z kopce dolů
  Cis     Dis   Gis
  jako snůška lží a pravd.
  Bmi7       Fmi
  Podvedls mě milý dneska nejdu domů
  Cis    Dis    Gis
  toulám se po hospodách.

  Bmi     Dis    Gis Fmi
R: Třeba potkám duši bláznivou
  Bmi    Dis    Gismaj
  zmatenou stejně jako já.
  Bmi     Dis    Gis  Fmi
  Za volantem cestou blátivou
  Bmi    Dis     Gis
  pojedeme spolu kam se dá.

2. Valí se voda korytem k moři
  víc než tisíc let.
  Řekls mi milý, že už nehoříš
  shrnuls to v několik vět.

R: Mám takový divný tušení
  že nevíš co mi vlastně říct.
  Necháme to na další slyšení
  tak proč na sebe křičet s plných plic

3. Valí se kameny z kopce dolů
  je jich stále čím dál víc.
  Už mě lásko neznáš, co dodat k tomu
  každá strana má svůj rub a líc.

R: Byl jsi jen pouhou epizodou
  v seriálu mého života.
  Snad jedinou nevýhodou
  Je obsazení role Dona Quichota


Zdroj: http://zpevnik.wz.cz