Čepice

Nedvědi & Brontosauři

D
Snítku sází pod okem v čepici tuláků krok za krokem
       G         D
se ke mne choulíš, se ke mne koulíš
D
Ještě pár kolejí a spojek v nich občas to všechno
s tmou přikryl i tichý smích
     G           D
se kemne choulíš, se ke mne koulíš

  D
R: Jak stín didin daun
    G      D
  nad hlavou didin daun
  mráz na drátech z telegrafu
  A       D
  bručí didin daun.

Slyšíš jak to duní tmou to kdesi za tebou to kdesi za
tebou odkudsi blíží, něco se blíží
Žlutý světla po stromech o chvíli uvidíš kampak má asi
spěch, odkudsi blíží něco se blížíZdroj: http://zpevnik.wz.cz