Toulavý boty (Folk)

1. Každý Aden dál a Edál vprostřed F#micesty jako C#mikrál chodil Dtulák boty Hmistarý na noEhou ač byl F#midéšť nebo Dmráz chodil Epo těch cestách Azas cílem Hmibyl mu obzor C#mistřetlý s obloEhou R: Jeho F#mijméno bylo Dznámý byl prý Epřítel mojí Amámy a když Hmihrál a zpíval C#mihlas byl slyšet Dna několik Emil když byl s F#minámi jen se Dsmál se mnou si Ena tuláka Ahrál já bych Hmidal co mám za C#mivrácení těch Echvil 2. V jeden krásný letní čas přijít domů měl k nám zas avšak celé léto nikdo nepřišel a pak pošťák přijel k nám černý dopis předal nám a v něm bylo psáno: já rád jsem vás měl R: 3. Máma s pláčem řekla mi: už nepřijde za námi byl to otec tvůj a hodně rád tě měl od tý doby touhu mám po horách se toulat sám boty toulavý jak táta mít bych chtěl. R: