Svatý, nám milý Václave (k přijímání) (křesťanské)

F B F 1. Svatý, nám milý Václave, dmi F B F oči obrať k nám laskavé B F a popatř na nás: F G7 C F my se k tobě dnes utíkáme, C G7 dmi C za ochranu tebe žádáme, B F nezamítej nás. 2. Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, v jeho úzkosti: nikdy nedej nám zahynouti, ale vždycky rač vytrhnouti ze všech těžkostí. 3. Měj péči o své dědictví, tobě svěřené navždycky, rač je chrániti, ať nemůže zloba ďábelská ani veškerá chytrost lidská mu uškoditi. 4. V tvé u Boha přimlouvání vždycky máme své doufání, svatý Václave: vyslyš hlas náš, ó zástupce náš, pro lásku, kterou miluješ nás v nebeské slávě.